Необхідність запровадження моделі керованою розвідувальною аналітикою в діяльність оперативних та слідчих підрозділів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Розглянута необхідність запровадження моделі керованою розвідувальною аналітикою в діяльність оперативних та слідчих підрозділів. За вимогами сьогодення потрібні нові підходи до організації протидії злочинності, нові методи ефективного опрацювання працівниками оперативних підрозділів інформації, яка містить різнорідні відомості, необхідні для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування. The need to introduce a model controlled by intelligence analytics into the activities of operational and investigative units is considered. According to today's requirements, new approaches to the organization of combating crime, new methods of effective processing by employees of operational divisions of information containing various information necessary for solving the tasks of operational and investigative activities and pre-trial investigation are needed.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Калугін, В. Необхідність запровадження моделі керованою розвідувальною аналітикою в діяльність оперативних та слідчих підрозділів. Імплементація ILP моделі в Україні: матеріали круглого столу, м. Одеса, 15 березня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. – 133 с. С.81-83.