Концептуалізація кримінального аналізу в правоохоронній діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-15
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Правоохоронні органи покладаються на безліч інформаційних ресурсів та використовують різні підходи щодо запобігання злочинності та реагування на різноманітні деструктивні явища. Загалом, кримінальна розвідка спричинює розвиток ключових та істотних продуктів, які сприяють у прийнятті правоохоронними органами ключових рішень, зокрема і щодо організованої злочинної діяльності. З іншого боку, кримінальний аналіз. Протягом останніх кількох років в рамках співтовариства аналітиків правоохоронних органів з'явилися великі дебати щодо обговорення питань культури та оперативних функцій цих підрозділів. Ключовими рекомендаціями необхідно розглядати: по-перше, керівництво правоохоронних органів має прагнути краще зрозуміти основні принципи ILP та працювати більш тісно з аналітиками. Law enforcement agencies rely on a variety of information resources and use different approaches to crime prevention and response to various destructive phenomena. In general, criminal intelligence leads to the development of key and essential products that contribute to the adoption of key decisions by law enforcement agencies, in particular, regarding organized criminal activity. On the other hand, criminal analysis. Over the past few years, there has been a great deal of debate within the law enforcement analyst community regarding the culture and operational functions of these units. Key recommendations to consider are: First, law enforcement leadership should strive to better understand the basic principles of ILP and work more closely with analysts.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бурангулов, А. Концептуалізація кримінального аналізу в правоохоронній діяльності. Імплементація ILP моделі в Україні: матеріали круглого столу, м. Одеса, 15 березня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. – 133 с. С.122-125.