ПОРУКА, ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАННЬ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2019-02-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У дослідженні авторкою розглянуто спосіб забезпечення виконання зобов’язання як порука. In the study, the author considered the method of ensuring the fulfillment of the obligation as a surety.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сухарєва, А. ПОРУКА, ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАННЬ. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково- практичної інтернет-конференції м. Одеса, 28 лютого 2019 р. / за ред. В.П. Маковія, О.Л. Зайцева. Одеса, ОДУВС, 2019. 121 с. С.95-97.