Надзвичайні адміністративно-правові режими: зарубіжний досвід та українська модель

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Монографічна робота продовжила дослідження методологічних засад надзвичайних адміністративно-правових режимів. Установлені історичні засади становлення та розвитку інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів. Автор всебічно аналізує процедури введення, продовження та скасування надзвичайних адміністративно-правових режимів. Акцентується увага на механізмі реалізації надзвичайних адміністративно-правових режимів. Монографія адресована науковцям, практичним працівникам правоохоронних органів, викладачам, слухачам, курсантам та студентам вищих навчальних закладів. The monograph continued the study of the methodological foundations of emergency administrative and legal regimes. Established historical principles formation and development of the institute of extraordinary administrative and legal modes. The author comprehensively analyzes the procedures for the introduction, continuation and abolition of emergency administrative and legal regimes. Emphasis is placed on the mechanism of implementation of emergency administrative and legal regimes. The monograph is addressed to scientists, law enforcement practitioners, teachers, students, cadets and students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
надзвичайні адміністративно-правові режими, методологічні засади, сутність, поняття, історичні засади виникнення інституту, extraordinary administrative and legal regimes, methodological principles, essence, concepts, historical principles of the institute
Бібліографічний опис
Кузніченко С.О. Надзвичайні адміністративно-правові режими: зарубіжний досвід та українська модель: моногр. / С. О. Кузніченко. Вид. 2-ге. – Одеса : ОДУВС, 2011. – 324 с.
Зібрання