Запобігання незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у Причорноморському регіоні материкової України

Анотація
Дисертація являє собою самостійну завершену наукову працю, в якій представлені результати кримінологічної характеристики кримінальних правопорушень у сфері незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у Причорноморському регіоні материкової України. Сформовано систему детермінації, надано данні щодо осіб, які вчиняють збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у Причорноморському регіоні материкової України; на основі узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду вперше у вітчизняній кримінології запропоновано комплексну систему запобігання цим кримінальним правопорушенням у Причорноморському регіоні материкової України в умовах воєнного стану. Доведено, що аналіз і запобігання незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів останнім часом перетворилися на один із важливіших напрямів досліджень у вітчизняній кримінології. Оскільки з початком російської широкомасштабної агресії проти України і окупацією значної частини території нашої країни, в тому числі і у Причорноморському регіоні материкової України, одним із наслідків війни зафіксовано суттєве збільшення рівня споживання і торгівлі наркотиками. Особливо гострою ця проблема виявилась на наших територіях у місцях де- окупації та у зонах, наближених до активних бойових дій, в тому числі, і на територіях Одеської, Миколаївської та Херсонської областях. Наводиться низка доказів, що в умовах війни наркоторгівці у Причорноморському регіоні України постійно удосконалюють системи виробництва, рекламування, переміщення та доставки наркотиків до споживачів. Вони постійно розширюють ринки збуту та асортимент пропозиції наркотиків; вдосконалюють способи розповсюдження наркотиків, змінюють маршрути пересування, використовують заходи конспірації та приховування протиправної діяльності. З’ясовано, що з початком війни відбулося загострення всіх детермінантів соціального, економічного, управлінського, організаційного, інформаційного, та соціально-психологічного характеру. Доведено погіршення кількісно-якісних показників кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Якщо протягом 2015 – 2021 років доля наркозлочинів в середньому коливалася на рівні близько 5%, то з початком війни, - у 2022 році їх питома вага зросла до 10%, тобто, зростання відбулося у два рази (з 4,5 % у 2015 році до 10 % у 2022 році). На сьогоднішній день, кожне десяте кримінальне правопорушення в Україні пов’язане із незаконним обігом наркотиків. Що стосується Причорноморського регіону, більшість якого знаходилася у зоні активних бойових дій, або в яких відбувається процес відновлення після де-окупації, то тут доля наркозлочинності збільшилася від 7 до 14,6%. Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у Причорноморському регіоні характеризується високою питомою вагою (в Одеській області вчиняється – 23,3%; у Миколаївській – 36%; і у Херсонській – 31%) кримінальних правопорушень, передбачених ст..307 КК України і посідає друге місце за поширеністю у структурі всіх кримінальних правопорушень у сфері незаконного наркообігу, становить третю його частину; забезпечує протиправний попит на наркотики всього регіону. Констатовано, що незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у Причорноморському регіоні Україні в абсолютній більшості вчиняють непрацюючі особи чоловічої статі, як молодого, так і дорослого віку від 18 до 54 років, громадяни України, українці, які на момент вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК України, були неодруженими. Здебільшого особи, що вчиняли незаконний збут наркотиків і психотропних речовин у досліджуваному регіоні, характеризуються середнім рівнем освіти, на момент вчинення кримінального правопорушення ніде не працювали й не навчалися. Практично чверть осіб, що вчиняли злочин даного виду на території Причорномор’я, мають досвід протиправної діяльності, зокрема, раніше засуджувалися за злочини, переважно, у сфері незаконного обігу наркотиків. Близько 20 % осіб, що вчиняють незаконний збут, передбачений ст. 307 КК України, на теренах Одеської, Миколаївської й Херсонської областей реалізують його в співучасті та у складі організованих груп чи злочинних організацій. У роботі, на основі комплексного вивчення феномену незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в історичній, соціально-правовій та кримінологічній ретроспективі встановлено залежність між негативними соціальними, економічними, політичними, кліматичними змінами та розширенням сфери попиту та пропозиції на наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги тощо. Доводиться, що особливо безпрецедентне зростання збуту та споживання наркотиків відбувається на територіях, де відбувалися війни, революції, регіональні чи локальні військові конфлікти. Обґрунтовано, що система запобігання незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території Причорноморського регіону материкової України має ґрунтуватися на: 1) створенні якісних соціально-економічних, психологічних, інформаційних та культурних умов життя населення у країні та у Причорноморському регіоні; відновлення зруйнованої критичної та цивільної інфраструктури населених пунктів; забезпечення житлом на пільгових умовах осіб, які постраждали від війни; 2) потребує вдосконалення інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності; 3) налагодження взаємодії з правоохоронними органами зарубіжних країн та використання їх кращих запобіжних практик у запобіганні незаконного обігу наркотиків; 4) покращення матеріально-технічного забезпечення правоохоронних органів, які здійснюють запобігання незаконного обігу наркотиків; 5) на основі використання сучасних технічних систем: «Ситуаційний Центр» регіональних ГУНП, програм «Безпечне місто», програмно-цільових комплексів з відео спостереження та елементів штучного інтелекту потребує посилення контролю за поведінкою місцевих жителів та гостей міст та селищ за допомогою сучасних технічних засобів відеоспостереження та моніторингу; оперативне реагування та припинення випадків незаконного збуту заборонених речовин. Наголошено на необхідності розширення структури підрозділів Департаменту протидії наркозлочинності зі створенням їх представницт на рівні управлінь, а також міських та районих представництв (відділень) у регіональній структурі територіальних органів Національної поліції України; доведено важливість відновлення практики підготовки кадрів у ЗВО зі специфічними умовами навчання на основі цільової підготовки та набуття здобувачами вищої освіти спеціальних компетенцій у сфері протидії незаконному обігу наркотиків у регіонах та населених пунктах різних видів та типів (у промисловому, аграрному, курортному, кризовому, екстримально-критичному, у де-окупованому тощо). Доведено, що законодавство, котре регулює діяльність сил правопорядку в умовах воєнного стану надає додаткові можливості у протидії незаконному збуту наркотиків у Причорноморському регіоні. Рекомендується в умовах воєнного стану правоохоронним органам у взаємодії з військовими підрозділами здійснювати зупинку транспортних засобів, перевіряти документи, проводити огляд автотранспорту та особистих речей, а у разі відповідних підстав, – багажу, службових приміщень, а також житла громадян. На практиці це може знаходити відображення у виконанні правоохоронних функцій органами поліції з військовими підрозділами під час несення служби на «блок постах» та пересувних пунктах контролю; під час оперативних чергувань, сумісних нарядів та патрулів на території обслуговування; а також під час здійснення виїзних перевірок відповідно до приписів та наказів військових адміністрацій, керівництва збройних сил та територіальних поліцейських підрозділів. Такі заходи на регіональному рівні надають додаткові можливості у підсиленні контролю з боку сил правопорядку за криміногенною обстановкою, для виявлення та затримання осіб, які займаються протиправною діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків. Зазначено на необхідності застосування сучасних інформаційно-аналітичних комплексів у сфері протидії незаконному збуту наркотиків, а саме, за допомогою «Ситуаційних центрів» та можливостей кримінального аналізу і кримінологічного картографування правоохоронним органам доцільно здійснювати цілодобовий моніторинг оперативної обстановки на рівні області, міста та окремих населених пунктів області; централізоване управління поліцейськими підрозділами та автомобільними поліцейськими нарядами під час перешкоджання незаконному наркообігу; раціональний розподіл сил та засобів з протидії наркозлочинності; швидке реагування на вчинення наркозлочинів; оперативне опрацювання інформації від кол-центрів за лінією “102” щодо місць наркозбуту та осіб, які вчиняють такі дії; зменшення термінів реагування нарядами поліції за повідомленнями громадян про вчинення наркозлочинів та пов’язаних з ними кримінальних правопорушень; затримання злочинців по “гарячих слідах”, які вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу та збуту наркотиків у Причорноморському регіоні України. Обґрунтовано необхідність використання практики співробітництва правоохоронних органів з різноманітними «антинаркотичними» громадськими рухами, об’єднаннями та окремими активістами (накшалт – Narcostop, Narconon і т.д.). Встановлено доцільність посилення протидії організованим формам контрабанди та збуту наркотиків, особливо таких, що функціонують у Інтернет просторі, а також наголошено на блокуванні Інтернет сайтів, чат-ботів, Інтернет-форумів, Інтернет-блогів і т.д., які спеціалізуються на рекламуванні та розповсюдженні наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Не останню роль відіграє міжнародне співробітництво в удосконаленні практики інформаційної профілактики і запобігання незаконному збуту наркотиків. The dissertation is an independent completed scientific work, which presents the results of the criminological characteristics of criminal offences in the field of illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in the Black Sea region of mainland Ukraine. The author forms a system of determination, provides data on persons who sell narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in the Black Sea region of mainland Ukraine, and, based on the generalization of foreign and domestic experience, for the first time in national criminology, proposes a comprehensive system of prevention of these criminal offences in the Black Sea region of mainland Ukraine under martial law. It is proved that the analysis and prevention of illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues has recently become one of the most important areas of research in national criminology. Since the outbreak of Russia's large-scale aggression against Ukraine and the occupation of a large part of our country's territory, including the Black Sea region of mainland Ukraine, one of the consequences of the war has been a significant increase in drug use and trafficking. This problem has become particularly acute in our territories in the areas of de-occupation and in areas close to active hostilities, including in Odesa, Mykolaiv and Kherson regions. There is a number of evidence that in the context of war, drug traffickers in the Black Sea region of Ukraine are constantly improving the systems of production, advertising, movement and delivery of drugs to consumers. They are constantly expanding their markets and the range of drugs on offer; improving the methods of drug distribution, changing routes of movement, using measures of conspiracy and concealment of illegal activities. It is found that with the outbreak of war, all the determinants of social, economic, managerial, organizational, informational, and socio-psychological nature have become more acute. The author proves the deterioration of quantitative and qualitative indicators of criminal offences related to drug trafficking. In 2015-2021, the share of drug-related crimes fluctuated on average at around 5%, but with the outbreak of war, in 2022, their share increased to 10%, i.e., the growth doubled (from 4.5% in 2015 to 10% in 2022). Today, one in ten criminal offences in Ukraine is related to drug trafficking. As for the Black Sea region, most of which was in the area of active hostilities or is in the process of recovery from de-occupation, the share of drug-related crime has increased from 7 to 14.6%. Illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in the Black Sea region is characterized by a high proportion (23.3% in Odesa region, 36% in Mykolaiv region, and 31% in Kherson region). Criminal offences under Art. 307 of the Criminal Code of Ukraine) and ranks second in terms of prevalence in the structure of all criminal offences in the field of illegal drug trafficking, accounting for one third of it; and provides for the illegal demand for drugs in the entire region. It is stated that the illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in the Black Sea region of Ukraine is committed in the vast majority by unemployed males, both young and adult aged 18 to 54 years, citizens of Ukraine, Ukrainians who were unmarried at the time of committing the crime under Article 307 of the Criminal Code of Ukraine. For the most part, the persons who committed the illegal sale of drugs and psychotropic substances in the study region have an average level of education, and at the time of committing the criminal offence, they had not worked or studied anywhere. Almost a quarter of those who committed this type of crime in the Black Sea region have experience of illegal activity, in particular, they have been previously convicted of crimes, mainly in the field of drug trafficking. About 20 per cent of persons committing illegal sales under Article 307 of the Criminal Code of Ukraine in Odesa, Mykolaiv and Kherson regions do so in complicity and as part of organized groups or criminal organizations. Based on a comprehensive study of the phenomenon of illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in historical, socio-legal and criminological retrospect, the article establishes the relationship between negative social, economic, political, climate changes and the expansion of supply and demand for narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, etc. It is proved that the unprecedented growth in drug sales and consumption is especially evident in areas where wars, revolutions, regional or local military conflicts have taken place. It is substantiated that the system of prevention of illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in the Black Sea region of mainland Ukraine should be based on the following: 1) creation of high-quality socio-economic, psychological, informational and cultural living conditions for the population in the country and in the Black Sea region; restoration of the destroyed critical and civilian infrastructure of settlements; provision of housing on preferential terms for persons affected by the war; 2) information and analytical support for law enforcement needs to be improved; 3) establishing cooperation with law enforcement agencies of foreign countries and using their best preventive practices in preventing drug trafficking; 4) improving the material and technical support of law enforcement agencies involved in the prevention of drug trafficking; 5) through the use of modern technical systems: The "Situation Centre" of the regional police departments, the "Safe City" programme, video surveillance software and artificial intelligence elements require strengthening control over the behaviour of local residents and visitors to cities and towns using modern technical means of video surveillance and monitoring; prompt response and suppression of cases of illegal sale of prohibited substances. The author emphasizes the need to expand the structure of the units of the Department for Combating Drug Trafficking with the establishment of their representation at the level of departments, as well as city and district representative offices (branches) in the regional structure of the territorial bodies of the National Police of Ukraine; the importance of resuming the practice of training personnel in higher education institutions with specific training conditions based on targeted training and acquisition of special competencies by higher education students in the field of combating drug trafficking in regions and settlements is proved. It is proved that the legislation regulating the activities of law enforcement forces under martial law provides additional opportunities to counter drug trafficking in the Black Sea region. It is recommended that under martial law, law enforcement agencies, in cooperation with military units, should stop vehicles, check documents, inspect vehicles and personal belongings, and, if appropriate, baggage, office premises and homes of citizens. In practice, this can be reflected in the performance of law enforcement functions by police forces with military units when serving at "block posts" and mobile checkpoints; during operational duties, joint patrols and patrols in the service area; and during on-site inspections in accordance with instructions and orders of military administrations, the leadership of the armed forces and territorial police units. Such measures at the regional level provide additional opportunities to strengthen law enforcement control over the crime situation, to identify and detain persons involved in illegal drug trafficking activities. It is established that a significant effect in the work of law enforcement agencies in preventing drug trafficking in the Black Sea region is achieved by conducting special comprehensive police operations - "Poppy", "Hemp", "Doping", "Pharmacy", "Station", "Passenger", "Market", "Foreigner", "Wanted", "Summer", "Apartment", "Life", "Migrant", "Supervision", "Night City", etc. The general purpose of such operations is to: comprehensively counteract the commission of criminal offences in various areas of society and protected values; prevent and reduce the possibility of committing criminal offences; identify and detain persons who commit them or evade law enforcement agencies. The special purpose of such operations is to counter drug-related crime, identify and detain persons involved in illicit trafficking, including the transportation, transport or sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. The author emphasizes the need to use modern information and analytical complexes in the field of combating drug trafficking, namely, with the help of "Situation Centres" and the capabilities of criminal analysis and criminological mapping, law enforcement agencies should carry out round-the-clock monitoring of the operational situation at the level of the region, city and individual settlements of the region; centralized management of police units and police car patrols during the prevention of drug trafficking; rational allocation of forces and means to combat drug-related crime; rapid response to drug-related crimes; prompt processing of information from call centres via the 102 line on drug dealing sites and persons committing such acts; Reduction of response time for police units to respond to citizens' reports of drug-related crimes and criminal offences; detention of criminals in hot pursuit who have committed criminal offences in the field of drug trafficking and sale in the Black Sea region of Ukraine. The author has substantiated the need to use the practice of cooperation between law enforcement agencies and various "anti-drug" social movements, associations and individual activists (e.g. Narcostop, Narconon, etc.). The expediency of strengthening counteraction to organized forms of drug smuggling and sale, especially those that operate through the Internet, was establishes and the blocking of Internet sites, chatbots, Internet forums, Internet blogs, etc. specializing in the advertising and distribution of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues was emphasized. International cooperation plays an important role in improving the practice of information prevention and prevention of drug trafficking.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мазуренко, О.В. Запобігання незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у Причорноморському регіоні материкової України : дис . ... д-ра філос.: 081, 08 / Олександр Васильович Мазуренко; МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2023. - 277 с.
Зібрання