Рецензія на монографію Шаблистого Володимира Вікторовича "Безпековий вимір кримінального права України: людиноцентристське дослідження"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Згідно з положеннями Конституції України людина становить найвищу соціальну цінність у державі. Правове забезпечення зазначеної цінності здійснюється різними засобами, серед яких чільне місце посідають кримінально-правові. Одним із завдань закону про кримінальну відповідальність визначено правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина. Согласно положениям Конституции Украины человек составляет наивысшую социальную ценность в государстве. Правовое обеспечение указанной ценности осуществляется различными средствами, среди которых видное место занимают криминально-правовые. Одной из задач уголовного закона определено правовое обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина. According to the provisions of the Constitution of Ukraine, a person has the highest social value in the state. The legal provision of the said value is carried out by various means, among which the criminal law is a prominent place. One of the tasks of the law on criminal liability is the legal protection of the rights and freedoms of man and citizen.
Опис
Ключові слова
безпековий вимір, кримінальне право, людина, види безпеки, безпека людини, security measure, criminal law, person, security, human security, измерение безопасности, уголовное право, человек, виды безопасности, безопасность человека
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я, Кулик Л.М. Рецензія на монографію Шаблистого Володимира Вікторовича "Безпековий вимір кримінального права України: людиноцентристське дослідження" / В. Я. Конопельський, Л. М. Кулик // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 2. - С. 360-362.