ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПІД ЧАС ДІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Вважаємо, що висловлені думки та пропозиції з питань організації та здійснення публічного адміністрування у період дії адміністративно – правового режиму воєнного стану будуть корисними та можуть застосовуватися в діяльності публічних адміністрацій. We believe that the expressed opinions and proposals on the organization and implementation of public administration during the period of the administrative-legal regime of martial law will be useful and can be applied in the activities of public administrations.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Баранов С.О. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПІД ЧАС ДІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 19-23.