НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ЗБРОЇ: ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Зазначене у дослідженні свідчить про те, що у кримінально-правових джерелах того часу вже міститься доволі значна кількість кримінально-правових норм, які ми можемо віднести до розглядуваної сфери. Проте містяться вони у різних розділах т а г лавах, р одовий о б’єкт п осягання я ких є різним (безпека держави, громадський спокій, право власності тощо). Найчастіше у якості предмета незаконного обігу є зброя, порох, бомби, гранати, снаряди до артилерійських знарядь тощо. А незаконність діянь по відношенню до цих предметів полягає: у різновидах незаконного виготовлення (саморобним способом або ж в заводських умовах); різновидах зберігання (взагалі, за межами певного місця, з перебільшенням певної кількості тощо); недонесенні відповідних відомостей; використанні у місцях масового скупчення людей; торгівлі тощо. Кваліфікуючою обтяжуючою ознакою щодо цих дій є підрив державної безпеки чи спокою, в окремих випадках кількість предмету, місце та час вчинення діяння, спосіб вчинення тощо.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Павленко, Л. НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ЗБРОЇ: ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові д емократич- ної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернет- конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с. С.103-107.