Нормативно-правове забезпечення реалізації програм академічної мобільності у сфері підготовки поліцейських

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджено правові засади реалізації академічної мобільності у сфері підготовки поліцей-ських. Проаналізовано положення міжнародних актів, які регулюють відносини у сфері академічної мобільності. Розкрито поняття та види академічної мобільності. Визначено переваги, які отримують здобувачі освіти, беручи участь у програмах академічної мобільності.В статье исследованы правовые основы реализации академической мобильности в сфере подготовки полицейских. Проанализированы положения международных актов, регулирующих отношения в сфере академической мобильности. Раскрыто понятие и виды академической мобильности. Определены преимущества, которые получают соискатели образования, участвуя в программах академической мобильности. This article explores the legal basis of realization of academic mobility in the field of police training. The international acts regulating academic mobility are analyzed. The concept and types of academic mobility are revealed. The advantages of the participation of the students and cadets in the academic mobility programs are determined.
Опис
Ключові слова
академічна мобільність, поліція, підготовка поліцейських, навчальний процес., академическая мобильность, полиция, подготовка полицейских, учебный процесс., academic mobility, police, police training, educational process.
Бібліографічний опис
Ульянов О.І. Нормативно-правове забезпечення реалізації програм академічної мобільності у сфері підготовки поліцейських / О.І. Ульянов, О.Т. Ніколаєв, О.Ю. Конєв // Visegrad Journal on Human Rights. - 2017. - 2/1. - С. 197 - 202.