Особливості механізму реалізації функцій цивільно-правової відповідальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Досліджено функції цивільно-правової відповідальності та їхній зміст. Аргументовано, що кожна функція цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди відображає певний напрямок впливу цивільно-правової відповідальності й має свою специфіку. Исследованы функции гражданско-правовой ответственности и их содержание. Аргументировано, что каждая функция гражданско-правовой ответственности за причинение вреда отражает определенное направление воздействия гражданско-правовой ответственности и имеет свою специфику. lnvestigated the function of civil liability and their meaning. Argued that every function of civil liability for damage reflects а certain area of influence of civil liability and has its own specifics.
Опис
Ключові слова
функції юридичної відповідаль­ності, цивільно-правова відповідальність, завдання шкоди, функції цивільно-правової відповідальності, загально-правові функції, специфічні цивілістичні функції., функции юридической ответственности, гражданско-правовая ответственность, причинение вреда, функции гражданско-правовой ответственности, общеправовые функции, специфические цивилистические функции., functions of legal liability, civil liability, infliction of harm, function of civil liability, general legal functions, specific civic functions.
Бібліографічний опис
Церковна О.В. Особливості механізму реалізації функцій цивільно-правової відповідальності / О.В. Церковна // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 2. - С. 69 - 71.