ВПЛИВ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ НА НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-09-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Враховуючи всі підходи до визначення правової культури, вважаємо, що правова культура – це структурно-складне цілісне утворення, яке включає в себе якісний стан правового життя суспільства, відображеного в досягнутому рівні досконалості правових актів, правової і правозастосувальної діяльності, правосвідомості та правового розвитку особистості, а також у ступені свободи її поведінки та взаємної відповідальності держави та особистості, що позитивно впливає на суспільний розвиток та підтримання умов функціонування суспільства. Taking into account all approaches to the definition of legal culture, we believe that legal culture is a structurally complex integral entity that includes the quality of the legal life of society, reflected in the achieved level of perfection of legal acts, legal and law enforcement activities, legal awareness and legal development of the individual. as well as in the degree of freedom of its behavior and mutual responsibility of the state and the individual, which has a positive effect on social development and maintaining the conditions of society's functioning.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шаповалова І.О. ВПЛИВ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ НА НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ. Поліцейська медіація як інструмент захисту прав та інтересів громадян : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 вересня 2022. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. С. 72 - 75.