Інвестиційний клімат України та шляхи його покращення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У роботі здійснено аналіз інвестиційного клімату держави, визначено фактори негативного та сприятливого впливу на інвестиційний клімат. Обґрунтовується, які саме заходи можуть бути використані для покращення інвестиційного клімату. В работе проведен анализ инвестиционного климата государства, определены факторы негативного и благоприятного влияния на инвестиционный климат. Обосновывается, какие именно меры могут быть использованы для улучшения инвестиционного климата. The paper analyzes the state’s investment climate, the factors favorable and negative impact on the investment climate. Substantiates what measures can be used to improve the investment climate.
Опис
Ключові слова
інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат, національні інвестори, іноземні інвестори, захищеність інвесторів, фактори впливу, податки., инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, национальные инвесторы, иностранные инвесторы, защищенность инвесторов, факторы влияния, налоги., investments, investment, investment climate, domestic investors, foreign investors, protection of investors, impact factors and taxes.
Бібліографічний опис
Журавель А.В. Інвестиційний клімат України та шляхи його покращення / А.В. Журавель // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 2. - С. 96 - 98.