Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально - методологічний та праксеологічний вимір

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У роботі представлені результати історіко - порівняльного аналізу становлення та розвитку регіонального напрямку в кримінології. Запропоновано методику дослідження регіональних особливостей злочинності та факторів, що на неї впливають на регіональному рівні. Представлені результати кримінологічного аналізу злочинності в регіонах України. Сконструйовано теоретичні моделі кримінологічної характеристики регіональної системи загальної злочинності, рецидивної, насильницької, злочинності неповнолітніх, злочинності у сфері обігу наркотиків, у сфері службової діяльності та окремих видів злочинів в усіх регіонах країни. Наведені результати вимірювання крайм - ризиків вірогідності стати жертвою в кожному з регіонів України. Сформовані пропозиції з удосконалення системи запобігання злочинності в регіонах України.
Опис
Ключові слова
региональная преступность, регион, методика, география преступности, территориальные различия преступности, закономерности преступности, детерминация, предупреждение, противодействие, профилактика., регіональна злочинність, регіон, методика, географія злочинності, територіальні відмінності злочинності, закономірності злочинності, детермінація, запобігання, протидія, профілактика., regional crime, region, method, crime geography, regional differences of crime, crime consistent patterns, determination, prevention, counteraction, preventive work.
Бібліографічний опис
Бабенко А.М. Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально - методологічний та праксеологічний вимір: монографія / А.М. Бабенко - Одеса: ОДУВС, 2014. - 416 с.
Зібрання