Особливості підтвердження форс-мажорних обставин за законодавством України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-09-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Кривий Ріг: ДЮІ МВС України
Анотація
В судовій практиці достатньо розповсюджені спори з приводу звільнення суб’єкта господарювання від відповідальності у зв’язку із форс-мажорними обставинами. Перелік обставин непереборної сили можна умовно поділити на три групи: обставини, які викликані винятковими погодними умовами і стихійними лихами; обставини, зумовлені неправомірними діями/бездіяльністю третіх осіб; обставини, які виникли з огляду на умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування. Законодавством України регламентовано спеціальні правила щодо форми та порядку фіксування факту та наслідків форс-мажорних обставин. In judicial practice, disputes regarding the release of a business entity from liability in connection with force majeure are quite common. The list of force majeure circumstances can be conditionally divided into three groups: circumstances that are caused by exceptional weather conditions and natural disasters; circumstances caused by unlawful actions / omissions of third parties; circumstances that arose by decisions and acts of state authorities and local self-government. The legislation of Ukraine regulates the requirements for the form and procedure for recording the facts and consequences of force majeure.
Опис
Ключові слова
форс-мажор, обставини непереборної сили, відповідальність, законодавство, force majeure, force majeure circumstances, responsibility, legislation
Бібліографічний опис
Громенко Ю.О. Особливості підтвердження форс-мажорних обставин за законодавством України. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали ІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2019 року). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2019. С. 99-101.