ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ СТАНУ ТА ДЕТЕРМІНАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ У ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ МАТЕРИКОВОЇ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-12-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Негативні параметри незаконного обігу наркотиків, в тому числі і їх збуту обумовлюються цілим рядом соціальних, економічних, культурних, організаційно-правових і інших факторів.Така ситуація ставить Причорноморський регіон у розряд кримінологічного небезпечних з точки зору поширеності збуту наркотичних засобів та збільшення похідних від цього різновиду злочинів. The negative parameters of the illegal circulation of drugs, including their sale, are determined by a number of social, economic, cultural, organizational and legal and other factors. Such a situation puts the Black Sea region in the category of criminologically dangerous from the point of view of the prevalence of the sale of narcotic drugs and the increase of derivatives of this variety crimes.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мазуренко О.В. ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ СТАНУ ТА ДЕТЕРМІНАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ У ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ МАТЕРИКОВОЇ УКРАЇНИ. Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції : Матеріали доповідей, виступів і повідомлень учасників V-го Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 9 грудня 2019 р.) / Забзалюк Д. Є. (відповідальний за випуск), Яремчук В. Д. (укладач) / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів : ПП «Видавництво «БОНА», 2019. С. 133 - 135.