Права громадян під час звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
На основі дослідження законодавства зарубіжних країн проаналізовано досвід нормативно-правового закріплення прав громадян під час розгляду їх звернень до органів державної влади та місцевого самоврядування. Based on a study of the legislation of foreign countries, the experience of normative and legal consolidation of citizens' rights during the consideration of their appeals to public authorities and local governments is analyzed.
Опис
Ключові слова
права людини, звернення громадян, оскарження, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, human rights, citizens' appeals, appeals, public authorities, local governments
Бібліографічний опис
Братель С.Г. Права громадян під час звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аналіз // Науковий вісник МГУ. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 9 - 2. Т. 1. С. 66 - 68.