ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2023-05-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Воєнний стан забезпечує нашу безпеку в умовах збройної агресії, проте здійснення збору доказів і процесу доказування в кримінальному провадженні було значно ускладнено з точки зору забезпечення конституційних прав відповідно до стабільного функціонування слідства. Martial law ensures our security in the face of armed aggression, but the collection of evidence and the process of proof in criminal proceedings have been significantly complicated from the point of view of ensuring constitutional rights in accordance with the stable functioning of the investigation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Березовський, С. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Актуальні питання кримінального провадження у сучасних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 31 травня 2023 р. - Одеса: ОДУВС, 2023. - 286 с. С.33-35.