ЩОДО ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-12-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторкою зазначається, що задля створення дієвого механізму реалізації адміністративно-правових засобів запобігання та припинення корупції в державних органах України необхідно: активно використовувати історичний та міжнародний досвід боротьби з корупцією; упроваджувати наукові розробки з даного питання; використовувати та впроваджувати в практичну діяльність правоохоронних органів рекомендації міжнародних організацій та експертів у процесі нормотворчої діяльності для забезпечення ефективного функціонування правоохоронних органів. The author notes that in order to create an effective mechanism for the implementation of administrative and legal means of preventing and stopping corruption in the state bodies of Ukraine, it is necessary to: actively use historical and international experience in fighting corruption; implement scientific developments on this issue; to use and implement into the practical activities of law enforcement bodies the recommendations of international organizations and experts in the process of rule-making activities to ensure the effective functioning of law enforcement bodies.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Стулова, К. ЩОДО ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. Актуальні питання запобігання корупції: міжнародний та національний досвід: збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (16 грудня 2022 року, м. Одеса) / за ред. А.В.Денисовой. Одеса: ОДУВС, 2022. 92 с. С.64-66.