АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ЩОДО ПРАВОПОРУШНИКІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-10-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами доводитться, що законодавство України детально регламентує діяльність поліції, зокрема процедури застосування заходів примусу до правопорушників. Одним із основних завдань законодавця у цій сфері є визначити умови і межі застосування працівниками поліції заходів примусу, так щоб одночасно захистити особу правопорушника від надмірного використання поліцією своїх повноважень, та створити умови для поліцейських для ефективного припинення правопорушень та впливу на правопорушника. The authors prove that the legislation of Ukraine regulates in detail the activities of the police, in particular the procedures for applying coercive measures to offenders. One of the main tasks of the legislator in this area is to determine the conditions and limits of the use of coercive measures by police officers, so as to simultaneously protect the person of the offender from excessive use of their powers by the police, and to create conditions for police officers to effectively stop offenses and influence the offender.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Лук'янова Н.О., Бахчеван Є.Ф. АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ЩОДО ПРАВОПОРУШНИКІВ. Актуальні проблеми професійної підготовки поліцейського: матеріали кругл. столу, м.Одеса, 26 жовтня 2016 р. — Одеса : ОДУВС, 2016. — 204 с.С. 107-110.