ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРОХОДЖЕННЯ КРИВДНИКАМИ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-07-08
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У дослідженні автор пропонує внести необхідні зміни до чинного законодавства для забезпечення належного інформування уповноважених суб’єктів про рішення суду щодо направлення кривдника на проходження програми для кривдників для контролю та можливості притягнення кривдника до відповідальності. In the study, the author suggests making the necessary changes to the current legislation to ensure that authorized subjects are properly informed about the court's decision to refer the offender to a program for offenders for control and the possibility of bringing the offender to justice.
Опис
Ключові слова
запобігання насильства щодо жінок і домашньому насильству, міжнародні стандарти, питання роботи з кривдниками, prevention of violence against women and domestic violence, international standards, issues of working with offenders
Бібліографічний опис
Берендєєва А.І. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРОХОДЖЕННЯ КРИВДНИКАМИ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА НАСИЛЬСТВУ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 08 липня 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. С. 11 - 15.