Основи математичного моделювання

Анотація
У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання, загальні принципи математичного моделювання, широко поширені в сучасних умовах, та повсюдно застосовані методи моделювання та побудови математичних моделей, обчислювальних алгоритмів та програм, наводяться приклади елементів математичного моделювання в біології. Далі виписується загальна математична модель руху суцільних середовищ у вигляді інтегральних законів збереження, та обговорюються питання отримання з неї спеціальних моделей, що описують рух рідин, газів, деформованих тіл. Посібник розраховано на здобувачів вищого освіти, вищих навчальних закладів спеціальності «Системний аналіз» може бути корисним викладачам, аспірантам та всім, хто цікавиться системним аналізом.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Балтовський О.А., Форос Г.В, Сіфоров О.І. Основи математичного моделювання: навч. посіб./ За заг. ред. д.т.н., доц. О.А. Балтовського. Одеський держ. ун-т внутр. справ, 2023. 125 с.