Формування і розвиток поняття пріоритету в історико-філософському ракурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Культура народов Причерноморья
Анотація
На основі здійсненого аналізу, автор зробив спробу дати визначення пріоритету, який уявляє собою теоретично обгрунтований орієнтир суспільного розвитку, який формується на основі аналізу та оцінки соціального явища і реалізація якого обумовлена прагненнями та цілями соціуму. On the basis of the performed analysis, the author made an attempt to determine the priority, which is a theoretically grounded guideline of social development, which is formed on the basis of the analysis and assessment of a social phenomenon and the implementation of which is determined by the aspirations and goals of society.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Надибська, О. Формування і розвиток поняття пріоритету в історико-філософському ракурсі. Культура народов Причерноморья. 2009. № 169. С.166-171.