Підготовка працівників структурних підрозділів Національної поліції України у частині забезпечення та захисту прав дітей.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Загальна частина (частина 1) посібника містить 5 модулів для підготовки працівників різних структурних підрозділів Національної поліції України, зокрема: ювенальної превенції, дільничних офіцерів поліції, слідчих, патрульної поліції, протидії торгівлі людьми, – та передбачає вивчення поліцейськими міжнародних нормативно-правових актів з питань забезпечення та захисту прав дитини; механізмів міжвідомчої взаємодії; особливостей процесуальних аспектів роботи з дитиною; психологічних, фізіологічних та вікових особливостей розвитку дитини; специфіки комунікації з дитиною з урахуванням віку; механізмів реагування на випадки порушення прав дитини. Теми, запропоновані для вивчення поліцейськими у межах загальної частини посібника, мають обиратися для викладання з урахуванням наявних у поліцейських знань та досвіду з проблематики та можуть бути диференційовано використані як в межах первинної підготовки, так і службової підготовки та підвищення кваліфікації. The general part (part 1) of the manual contains 5 modules for training of employees of various structural units of the National Police of Ukraine, in particular: juvenile prevention, police officers, investigators, patrol police, combating trafficking in human beings - and provides for the study of police international normative legal acts ensuring and protecting the rights of the child; mechanisms of interagency interaction; features of procedural aspects of work with the child; psychological, physiological and age characteristics of the child's development; specifics of communication with the child, taking into account age; mechanisms for responding to cases of child rights violations. Topics offered for police training within the general section of the handbook should be selected for teaching based on police knowledge and experience, and can be differentiated between initial and in-service training.
Опис
Ключові слова
забезпечення та захист прав дітей; підготовка поліцейських; правові та організаційні основи забезпечення прав дітей; особистість дитини; процесуальні аспекти роботи з дитиною; профілактична робота з дітьми; взаємодія поліції із суб’єктами захисту прав дітей, ensuring and protecting children's rights; police training; legal and organizational framework for ensuring children's rights; the personality of the child; procedural aspects of work with the child; preventive work with children; police interaction with child protection actors
Бібліографічний опис
Підготовка працівників структурних підрозділів Національної поліції України у частині забезпечення та захисту прав дітей. Частина 1.: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Журавель Т.В., Зуб Л.В., Ковальової О.В., Пилипас Ю.В. – Київ, 2019. 516 с.