ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Важливо пам’ятати, що введення воєнного стану є лише підставою для можливості посилення заходів публічної безпеки. Водночас це не означає, що поліція звільняється від дотримання передбачених законом процедур. Дії підрозділів Національної поліції в умовах воєнного стану повинні бути юридично виваженими, сприйматись громадянами, чиї права та свободи обмежуються, як справедливі і законні. Підрозділи Національної поліції здійснюють багатофункціональну діяльність від імені держави, місце і роль якої в механізмі забезпечення режиму воєнного стану полягає у реалізації національних інтересів - забезпечення конституційних прав і свобод громадян, участь у забезпеченні соціальної стабільності суспільства, убезпечення суспільства від наслідків військової агресії та протидії воєнним загрозам. It is important to remember that the introduction of martial law is only a basis for the possibility of strengthening public security measures. At the same time, this does not mean that the police are exempted from following the procedures prescribed by law. The actions of the National Police units under martial law must be legally balanced, perceived by citizens, whose rights and freedoms are restricted, as fair and legal. Units of the National Police carry out multifunctional activities on behalf of the state, the place and role of which in the mechanism of ensuring the martial law regime consists in the implementation of national interests - ensuring the constitutional rights and freedoms of citizens, participation in ensuring the social stability of society, ensuring society from the consequences of military aggression and countering military threats .
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Коломієць С.С., Баранов С.О. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 81-83.