Підготовка курсантів ВНЗ МВС України до професійних дій у нетипових ситуаціях оперативно-службової діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У монографії зроблено дослідження теоретичних засад підготовки курсантів ВНЗ МВС України до професійних дій у нетипових ситуаціях оперативно-службової діяльності, визначено нетипові ситуації та шляхи і засоби формування готовності курсантів до професійних дій у нетипових ситуаціях. Монографія адресована науково-педагогічним працівникам, аспірантам, ад’юнктам, а також науковцям, які досліджують споріднені проблеми. The monograph examines the theoretical foundations of training cadets of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for professional actions in atypical situations of operational and service activities, identifies atypical situations and ways and means of forming the readiness of cadets for professional action in atypical situations. The monograph is addressed to research and teaching staff, graduate students, adjuncts, as well as scientists researching related issues.
Опис
Ключові слова
теоретична підготовка курсантів, професійні дії, фахова підготовка, дії у нетипових ситуаціях, морально-психологічна підготовка, спеціальна фізична підготовка, експериментальне дослідження, висновки, theoretical training of cadets, professional actions, professional training, actions in atypical situations, moral and psychological training, special physical training, experimental research, conclusions
Бібліографічний опис
Яворський С.Х. Підготовка курсантів ВНЗ МВС України до професійних дій у нетипових ситуаціях оперативно-службової діяльності: Монографія. – Одеса, 2008. – 156 с.
Зібрання