Мова і право: лінгвістичний аспект розуміння, тлумачення та застосування права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-09
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Напрями роботи круглого столу, як актуальні проблеми формування української юридичної термінології, інтерпретації нормативно-правових текстів, культури професійного мовлення, теорії і практики юридичного перекладу, правового статусу мови, є не лише актуальними для сьогодення, але й визначають увесь масштабний спектр формування особистості курсанта й студента як майбутнього українського правоохоронця, державника, творця майбутньої Української, європейської за духом і за суттю, держави. Areas of work of the round table, as actual problems of the formation of Ukrainian legal terminology, interpretation of normative and legal texts, culture professional speech, the theory and practice of legal translation, the legal status of the language, are not only relevant for today, but also determine the entire spectrum of the formation of the personality of the cadet and student as a future Ukrainian law enforcement officer, statesman, creator of the future Ukrainian, European in spirit and in essence, state .
Опис
Ключові слова
мова, юриспруденція, єдність української мови, проблеми формування української юридичної термінології., language, jurisprudence, unity of the Ukrainian language, problems of formation of Ukrainian legal terminology.
Бібліографічний опис
Мова і право: лінгвістичний аспект розуміння, тлумачення та застосування права: Матеріали міжвузівського круглого столу з нагоди Дня української писемності та мови (09 листопада 2022 року). Одеса: ОДУВС, 2022. 201 с.