РОЛЬ ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право і безпека
Анотація
Problems concerning the role of departmental normative acts in legal regulation of internal affairs agencies on guaranteeing human rights and freedoms in the sphere of public order and public security protection are researched. Досліджено питання щодо ролі відомчих нормативних актів у правовому регулюванні діяльності ОВС із забезпечення прав і свобод людини у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Небеська М.С. РОЛЬ ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ. Право і безпека. 2010. № 1. С. 52-56.