ОКРЕМІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На переконання автора, побудова демократичної, соціальної та правової держави, як підтверджує сучасний досвід розвитку українського суспільства, неможлива без незалежного та неупередженого правосуддя. У даний час в Україні активно здійснюється судова реформа, яка нерозривно пов’язана з пошуками шляхів підвищення ефективності здійснення правосуддя та посилення ролі судової влади в забезпеченні верховенства права у всіх сферах застосування національного законодавства. In the opinion of the author, the construction of a democratic, social and legal state, as confirmed by the modern experience of the development of Ukrainian society, is impossible without independent and impartial justice. Currently, judicial reform is actively being carried out in Ukraine, which is inextricably linked to the search for ways to increase the efficiency of the administration of justice and strengthen the role of the judiciary in ensuring the rule of law in all areas of application of national legislation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Комочкіна А.Ю. ОКРЕМІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 254-256.