ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ПРАВ МОРЯКІВ: ПРАВО НА РЕПАРТІАЦІЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Автор зазначає, що репатріація моряка значить не тільки повернення його додому чи за його проханням в інше місце, але і відшкодування йому витрат і заробітної плати за відповідний період, передбачений трудовим договором, проте, на жаль, останнім часом цей процес здійснюється досить повільно: місяцями, а інколи навіть роками. The author notes that the repatriation of a seafarer means not only returning him home or at his request to another place, but also compensating him for expenses and wages for the corresponding period provided for in the labor contract, however, unfortunately, recently this process has been carried out rather slowly: for months , and sometimes even for years.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Андрусенко О.А. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ПРАВ МОРЯКІВ: ПРАВО НА РЕПАРТІАЦІЮ. International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, December 23, 2021. Odessa : Izdevnieciba «Baltija Publishing». Рр. 286 - 287.