ХРИСТИЯНСЬКО-КОНСЕРВАТИВНА ФІЛОСОФІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ЯК БАЗИС НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ Й ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОМІНАНТ В ХХ-ХХІ СТ.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Указаний спосіб осмислення нагальних проблем українського буття повинен також актуалізувати в мінливому сьогоденні одну з наріжних диспозицій ідейної спадщини фундатора українського консерватизму В.Липинського, що її він висловив у своїй праці «Листи до братів-хліборобів». Міркуючи про патріотизм як головний ідейний державотворчий фермент, довкола якого організовуватимуться визначальні константи національного творення і державного буття вітчизняний філософ, в іманентній суголосності до ідей Х. Ортеги-і-Гасета, зазначив: «тільки один інстинкт любові сина - громадянина до матері – громади може продиктувати нашому розумові те, що… для зорганізування нашої громади в націю потрібно. Наша власна, нами кожного дня творена будучина покаже чи був взагалі за наших часів на Україні отой український національний громадський інстинкт і з окрема – у кого з синів України любов до матері…була найглибша і найсильніша». (курсив усюди В.Липинського)
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ямчук, П. ХРИСТИЯНСЬКО-КОНСЕРВАТИВНА ФІЛОСОФІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ЯК БАЗИС НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ Й ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОМІНАНТ В ХХ-ХХІ СТ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.157-158.