Договори морського перевезення вантажів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Правові засади укладання договорів морського перевезення вантажів визначено в Цивільному кодексі України, в якому закріплено поняття договору перевезення й договору фрахтування, Господарському кодексі України, та в Кодексі торговельного мореплавства, який визначає особливості договорів морського перевезення. The legal principles of concluding contracts for sea transportation of goods are defined in the Civil Code of Ukraine, which establishes the concepts of a contract of carriage and a chartering contract, the Economic Code of Ukraine, and in the Code of Merchant Shipping, which defines the peculiarities of contracts of sea transportation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ульянов О.І., Коваль І.І. Договори морського перевезення вантажів. Південноукраїнський правничий часопис. 2013. № 3. С. 76-79.