Право на свободу та особисту недоторканість: особливості регулювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-03-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
В роботі досліджуються особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи, а саме право на свободу та особисту недоторканність. Аналізується положення, що право особи на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним, а тому у передбачених законом випадках, може бути обмежене у зв’язку з необхідністю захисту соціально значущих цінностей, а також прав і свобод людей. The work examines personal non-property rights that ensure the natural existence of a natural person, namely the right to freedom and personal integrity. The article analyzes the provision that a person's right to freedom and personal integrity is not absolute, and therefore, in cases provided for by law, may be limited due to the need to protect socially significant values, as well as people's rights and freedoms.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Церковна, О. Право на свободу та особисту недоторканість: особливості регулювання. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжнародної науково - практичної конференції м. Одеса, 31 березня 2023 р. / редкол. В.П. Маковій та ін. Одеса, ОДУВС, 2023. 309 с. С.278-280.