Теоретико-прикладні засади функціонування кримінально-виконавчої системи України

dc.contributor.authorШкута, Олег Олегович
dc.contributor.authorShkuta, Oleh
dc.date.accessioned2024-02-15T06:42:56Z
dc.date.available2024-02-15T06:42:56Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionШкута, О. О. Теоретико-прикладні засади функціонування кримінально-виконавчої системи України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Шкута Олег Олегович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. - Ірпінь, 2018. - 482 с.
dc.description.abstractУ дисертації подано розв’язання важливої науково-прикладної проблеми функціонування кримінально-виконавчої системи України в сучасних умовах її реформування. Здійснено науково-теоретичний, історичний, методологічний аналіз функціонування кримінально-виконавчої системи України. Визначено її сучасний стан, проблеми та шляхи розвитку. Обґрунтовано кримінально-виконавче право як нормативно-правова основа кримінально-виконавчої системи. Виокремлено сутнісні ознаки кримінально-виконавчих правовідносин та їх суб’єктів у межах кримінально-виконавчої системи держави. Запропоновано авторську класифікацію функцій кримінально-виконавчої системи. Сформульовано авторське визначення кримінально-виконавчої системи держави та запропоновано системоутворювальні ознаки, що становлять зміст поняття «кримінально-виконавча політика». Завдяки теоретичним напрацюванням та отриманим науково обґрунтованим результатам виокремлено новаторські принципи формування й реалізації кримінально-виконавчої політики та функціонування кримінально-виконавчої системи України, відмінні від принципів кримінально-виконавчого законодавства, виконання й відбування покарань (ст. 5 КВК України). Розроблено Концепцію розвитку кримінально-виконавчої системи України в ХХІ ст. з урахуванням таких ключових аспектів: раціональної гуманізації умов відбування покарання в місцях позбавлення волі, удосконалення системи установ виконання покарань, переходу до повної трудової зайнятості засуджених, вирішення проблем фінансування кримінально-виконавчої системи. The dissertation provides a solution to an important scientific and applied problem of the functioning of the criminal executive system of Ukraine in modern conditions of its reformation. A scientific and theoretical, historical, methodological analysis of the functioning of the criminal executive system of Ukraine is done. In the paper, there is substantiated criminal executive law as a conceptual basis for the theory of the criminal executive system. Essential features of criminal executive legal relations and their subjects within the criminal executive system of the state are distinguished. The author’s classification of functions of the criminal executive system is proposed. The author’s definition of the criminal executive system of the state is formulated and system-forming characteristics that constitute the core of the concept «criminal executive policy» are proposed. Due to theoretical advances and obtained scientifically grounded results, there are distinguished innovative principles of the formation and implementation of the criminal executive policy and functioning of the criminal executive system of Ukraine, which are distinct from principles of the criminal executive legislation, execution and service of punishments (Art. 5 of CEC of Ukraine).
dc.identifier.urihttps://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/6692
dc.language.isouk_UA
dc.publisherКласичний приватний університет; Університет державної фіскальної служби України
dc.subjectкримінально-виконавча система, кримінальновиконавча політика, виконання кримінальних покарань, принципи, трансформація, концепція. criminal executive system, criminal executive policy, execution of criminal penalties, principles, transformation, concept.
dc.titleТеоретико-прикладні засади функціонування кримінально-виконавчої системи України
dc.title.alternativeTheoretical and applied foundations of the functioning of the criminal executive system of Ukraine
dc.typeOther
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 2 з 2
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Дисертація Теоретико_прикладні_засади_функціонування_кримінально_виконавчої 2.pdf
Розмір:
4.15 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Автореферат Теоретико_прикладні_засади_функціонування_кримінально_виконавчої 1.pdf
Розмір:
724.67 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
29 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Зібрання