ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МАРОДЕРСТВА У ВОЄННИЙ ЧАС

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторкою вважається, що у статті 432 КК України потрібно конкретно визначити та розширити поняття викрадення речей на «полі бою» і додати таке поняття, як «на всієї території, де проходять бойові дії». Важливим аспектом є необхідність включення до другої частини статті 432 КК України такого зна- чення як викрадення на полі бою речей шляхом зловживання довірою поранених. Крім того, необхідно додатково розглянути розділи ККУ, а саме: кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я та кримінальні правопорушення проти власності та включити особливо кваліфікуючу ознаку «в умовах воєнного або надзвичайного стану». The author believes that Article 432 of the Criminal Code of Ukraine should specifically define and expand the concept of theft of things on the "battlefield" and add such a concept as "on the entire territory where hostilities are taking place." An important aspect is the need to include in the second part of Article 432 of the Criminal Code of Ukraine such a meaning as stealing things on the battlefield by abusing the trust of the wounded. In addition, it is necessary to further review the sections of the Criminal Code, namely: criminal offenses against life and health and criminal offenses against property, and include the particularly qualifying feature "under conditions of war or state of emergency".
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Теренчик Е. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МАРОДЕРСТВА У ВОЄННИЙ ЧАС. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 257 с. С. 36-40.