Південноукраїнський правничий часопис

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Опис
Ключові слова
становлення демократичної держави, протидія злочинності: проблеми практики, правова система, проблеми цивільного та господарського законодавства, екологічне законодавство, правове забезпечення адміністративної реформи, актуальні питання досудового слідства, formation of a democratic state, combating crime: problems of practice, legal system, problems of civil and commercial law, environmental law, legal support of administrative reform, current issues of pre-trial investigation
Бібліографічний опис
Південноукраїнський правничий часопис : наук. журн. / Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2018. № 2. 92 с.