СКЛАДОВА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК (ВДОСКОНАЛЕННЯ, УМІНЬ) ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори зазначають, що фізична підготовка поліцейських – це постійний, мінливий процес, метою якого є збереження та покращення здоров’я, творчої та трудової активності, забезпечення належного рівня фізичної готовності та грунтовний розвиток фізичних якостей, набуття теоретичних знань, формування спеціально-прикладних та життєво важливих умінь і навичок, необхідних для виконання поліцейських та оперативно-службових завдань. The authors note that the physical training of police officers is a constant, changing process, the purpose of which is to preserve and improve health, creative and labor activity, ensure the appropriate level of physical readiness and thorough development of physical qualities, acquisition of theoretical knowledge, formation of specially applied and vital important abilities and skills necessary for the performance of police and operative tasks.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Карапет'янц С.І., Коломієць Ю.М. СКЛАДОВА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК (ВДОСКОНАЛЕННЯ, УМІНЬ) ПОЛІЦЕЙСЬКОГО. Службова-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських : матеріали міжнар. науково-практичного круглого столу (м. Одеса, 30 листопада 2022 року). Одеса : ОДУВС, 2022. 204 с. С. 73-75.