Основні завдання органів/підрозділів поліції в умовах деокупації на звільнених територіях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-14
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У роботі уточнено поняття колабораційної діяльності, а також її форми, які мають місце на тимчасово окупованих військами країни-агресора територіях України – антиукраїнська діяльність деяких громадян нашої держави, що виявляється у виправданні збройної агресії проти України, різних видах підтримки та взаємодії з незаконними окупаційними адміністраціями, військами країни-агресорки й іншими воєнізованими утвореннями тощо. Зазначено, що зі звільненням окупованих території перед працівниками правоохоронних органів постають багато нових завдань, серед котрих одними із пріоритетних напрямів є: 1) фільтрація місцевого настелення, виявлення осіб, які займались колабораційною діяльністю та підтримували окупаційну владу; 2) проведення стабілізаційних заходів, що передбачають встановлення блок-постів, розмінування місцевості (виявлення вибухонебезпечних предметів, піротехнічних пасток, зброї, снарядів; 3) пошук колаборантів; 4) забезпечення правопорядку; 5) повернення соціального захисту громадянам. The work clarifies the concept of collaborative activity, as well as its forms, which take place in the territories of Ukraine temporarily occupied by the troops of the aggressor country - the anti-Ukrainian activity of some citizens of our state, which is manifested in the justification of armed aggression against Ukraine, various types of support and interaction with illegal occupation administrations , the troops of the aggressor country and other paramilitary formations, etc. It was noted that with the liberation of the occupied territories, many new tasks law enforcement officers are faced, among which one of the priority areas is: 1) filtering of the local population, identification of persons who were engaged in collaborative activities and supported the occupying power; 2) carrying out stabilization measures, which involve setting up checkpoints, demining the area (detection of explosive objects, pyrotechnic traps, weapons, projectiles; 3) search for collaborators; 4) ensuring law and order; 5) return of social protection to citizens.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Немерець, В. Основні завдання органів/підрозділів поліції в умовах деокупації на звільнених територіях. Удосконалення професійної підготовки поліцейських у процесі здійснення стабілізаційних заходів на деокупованих територіях: вимоги сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 14 квітня 2023 року / за заг. ред. Вайди Т. С., канд. пед. наук, доц. Одеса: ОДУВС, 2023. 112 с. С.49-52.