ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Навчальний посібник є частиною курсу Основи кримінального права. Він призначений для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів України. У посібнику чітко і доступно викладено загальні положення Кримінального права України, враховано останні зміни у кримінальному законодавстві. Навчальний посібник може бути корисним також викладачам вищих юридичних закладів України, усім читачам, які цікавляться кримінальним правом. The textbook is part of the Fundamentals of Criminal Law course. It is intended for applicants for higher education in higher educational institutions of Ukraine. The manual clearly and easily sets out the general provisions of the Criminal Law of Ukraine, taking into account the latest changes in criminal law. The textbook can also be useful for teachers of higher legal institutions of Ukraine, all readers who are interested in criminal law.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, примінальне правопорушення, покарання, criminal law, applied offense, punishment
Бібліографічний опис
Конопельський В. Я., Плужнік О. І., Резніченко Г. С. Основи кримінального права : навчальний посібник. Одеса : ОДУВС, 2021. 302 с.