ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФУ, ЯК ЗАСОБУ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторм зазначається, що питання використання поліграфів недостатньо закріплене на законодавчому рівні і відсутньою є уніфікована процедура проведення перевірки за його допомогою. Використання детектору брехні є доволі дискусійний питанням, через те, як поліграфолог зуміє прочитати поліграф та правильно інтерпретувати показники. The author notes that the issue of the use of polygraphs is not sufficiently established at the legislative level and there is no unified procedure for conducting a check using it. The use of a lie detector is quite a controversial issue, because of how a polygraph examiner will be able to read a polygraph and correctly interpret the indicators.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Даніч М.А. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФУ, ЯК ЗАСОБУ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Криміналістичні та психологічні аспекти досудового роз- слідування: матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 29 квітня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 214 с. С. 123-125.