Практичний посібник «Ситуаційні вправи з цивільного права та процесу: підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Практичний посібник підготовлено відповідно до змісту навчальної програми освітнього компоненту «Цивільне право та процес» освітньо-професійної програми "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У ньому розміщені ситуаційні вправи з цивільного права та процесу, які допоможуть здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в підготовці до єдиного державного кваліфікаційного іспиту та складання поточного і рубіжного контролів. The practical guide was prepared in accordance with the content of the curriculum of the educational component "Civil law and process" of the educational and professional program "Law" of the first (bachelor's) level of higher education. It contains situational exercises on civil law and procedure that will help applicants of the first (bachelor) level of higher education in preparing for the unified state qualification exam and passing current and border controls.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Практичний посібник «Ситуаційні вправи з цивільного права та процесу: підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / В.П. Маковій та ін. Одеса : ОДУВС, 2022. 152 с.