ДЕЯКІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СТАТТІ 172/4 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Унормування порядку отримання подарунків є одним із важливих запобіжних заходів у сфері попередження умов виникнення корупційних ризиків у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оскільки дозволяє врегулювати конфлікт інтересів, а саме, суперечності між приватними інтересами публічного службовця та його службовими обов’язками, наявність яких може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій в процесі його службової діяльності. Normalization of the procedure for receiving gifts is one of the important preventive measures in the field of prevention of corruption risks in the activities of persons authorized to perform the functions of the state or local self-government, as it allows to resolve the conflict of interests, namely, contradictions between the private interests of a public official and his official duties. languages, the presence of which can affect objectivity and impartiality of decision-making, as well as on the execution or non-execution of actions in the course of his official activity.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Назарук, Я. ДЕЯКІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СТАТТІ 172/4 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.121-123.