Добросовісність в юридичному складі, що є підставою виникнення права власності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній статті встановлено природу добросовісності як загально-правову та спеціально-правову цивільно-правову юридичну категорію з виокремленням ряду випадків, що є характерними для різних цивільно-правових конструкцій, що забезпечують реалізацію принципу добросовісності розумності та справедливості. Додатково звертається увага на застосуванні добросовісності у речових відносинах, зокрема при набутті права власності за набувальною давністю.
Опис
Ключові слова
Добросовісність, набувальна давність, набуття, добросовісний набувач, добросовісне заволодіння, добросовісний володілець, правовстановлюючий юридичний факт, Добросовестность, приобретательная давность, добросовестный приобретатель, добросовестное завладение, добросовестный владелец, правоустанавливающий документ, Conscientiousness, acquisitive prescription, conscientious acquirer, conscientious possession, conscientious owner, title deed
Бібліографічний опис
Маковій В.П. Добросовісність в юридичному складі, що є підставою виникнення права власності. / В.П. Маковій // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №5. – С. 83-87.