THE ESSENCE OF THE COMMUNICATIVE APPROACH OF TEACHING ENGLISH TO STUDENTS

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Based on the foregoing, positive aspects of the communicative approach to teaching English are the following: only in the communicative approach do we find that in its purpose and in its essence, it is connected, first of all, with a different type of speech activity. So we find it widely used when it comes to teaching reading, listening, writing, etc. Practical speech orientation is not only a goal, but also a means, and they are dialectically interdependent. Виходячи з вищевикладеного, позитивні сторони комунікативного підходу до навчання англійської мови полягають у наступному: тільки в комунікативному підході ми виявляємо, що за своєю метою і за своєю суттю він пов’язаний, перш за все, з іншим видом мовленнєвої діяльності. . Тому ми знаходимо його широке застосування, коли йдеться про навчання читання, аудіювання, письма тощо. Практичне мовленнєве спрямування є не лише метою, а й засобом, і вони діалектично взаємозалежні.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
TSYGANENKO О. THE ESSENCE OF THE COMMUNICATIVE APPROACH OF TEACHING ENGLISH TO STUDENTS. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІV:Виміри сталого розвитку в теорії та практиці/ [Ред.: Я.Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. Конін –Ужгород –Перемишль–Херсон: Посвіт, 2023. 188с. С.77-79.