ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК НАПРЯМОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Правова держава
Анотація
Статтю присвячено організаційно-правовому забезпеченню сфери протидії коруп- ції: проблемам, тенденціям та механізмам вирішення сучасних законодавчих недоліків. The article is devoted to the issues of the day of the organizational and legal provision of prevention and counteraction against corruption, as well as opening of separate directions of improvement of anticorruption activity. The basic tasks of public policy are considered in the field of fight against corruption as one of directions of providing international safety. In the article the examples of foreign experience are presented in the field of fight against corruption; the tasks of the legal providing of anticorruption legislation and practice are distinguished.
Опис
Ключові слова
запобігання корупції, антикорупційна стратегія, форми антикоруп- ційної діяльності, удосконалення антикорупційного законодавства., prevention of corruption, anticorruption strategy, forms of anticorruption activity, improvement of anticorruption legislation.
Бібліографічний опис
Рудой К.М. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ЯК НАПРЯМОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ. Правова держава. 2015. № 19.С. 69-73.