Правовая защита полицейских во времена Российской империи (ХІХ – НАЧ. ХХ СТ.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Могилев: Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Анотація
В даній роботі розглядаються питання історичного аспекту захисту поліцейських в часи Російської імперії. Аналізуються нормативні акти того часу. Доводиться, що питання правового захисту поліцейських було урегульовано недосконало, але поліцейський мав усі повноваження та був вище будь-якого закону. This paper examines the historical aspect of police protection during the Russian Empire. Regulations of that time are analyzed. It turns out that the issue of legal protection of police officers was not perfectly regulated, but the police officer had all the powers and was above any law.
Опис
Ключові слова
правовий захист, права, обов’язки, поліцейський, органи розшуку., legal protection, rights, duties, police, search authorities.
Бібліографічний опис
Кузниченко О.В. Правовая защита полицейских во времена Российской империи (ХІХ – НАЧ. ХХ СТ.) / О.В. КУЗНИЧЕНКО // II Международная заочная научная конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, МЕТОДИКА» (19 мая 2017 года, Могилевский институт МВД Республики Беларусь).