ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПО «ГАРЯЧИХ СЛІДАХ»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-03-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором зазначається, що допит у другій-п’ятій ситуаціях варто використовувати й для встановлення з потерпілим надійного психологічного контакту на наступний період розслідування. Уживаючись із позицій потерпілого у кримінальну й вихідну слідчу ситуації, слідчий може вірніше визначити міру й характер можливої його допомоги розслідуванню. Крім правдивих і максимально повних показань, це може бути допомога в слідчому огляді, у складанні суб’єктивного композиційного портрета злочинця, у його пошуку й упізнанні, в ідентифікації викраденого майна й т.п. Наприкінці допиту необхідно домовитися про форму зв’язку з потерпілим на найближчі години й дні, щоб у випадку несподівано виниклої необхідності мати можливість швидко скористатися його допомогою. The author notes that interrogation in the second to fifth situations should also be used to establish reliable psychological contact with the victim for the next period of investigation. Using the position of the victim in the criminal and initial investigative situation, the investigator can more accurately determine the extent and nature of his possible assistance to the investigation. In addition to truthful and maximally complete testimony, it can be help in the investigative examination, in drawing up a subjective composite portrait of the criminal, in his search and recognition, in the identification of stolen property, etc. At the end of the interrogation, it is necessary to agree on a form of communication with the victim for the coming hours and days, so that in the event of an unexpected need, it is possible to quickly use his help.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Янковий М.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПО «ГАРЯЧИХ СЛІДАХ».Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 26 березня 2020 р. Одеса: ОДУВС, 2020. 268 с.С. 258-260.