НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АР КРИМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Можемо констатувати, що всі вищеперераховані причин судових звернень органів окупаційної влади РФ в АР Крим стосовно привласнення, знищення майна громадян на даній території суперечать як нормативно-правовим засадам українського та міжнародного судочинства. Також потрібно відзначити, що згідно із положенням ст. IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї [3], ст. 8(2)(а)(іv) Римського статуту вказані дії окупаційної влади РФ в АР Крим можуть кваліфікуватись у якості воєнних злочинів. We can state that all of the above-listed reasons for court appeals by the Russian occupation authorities in the Autonomous Republic of Crimea regarding the appropriation and destruction of the property of citizens in this territory are contrary to the normative and legal principles of Ukrainian and international justice. It should also be noted that according to the provisions of Art. IV of the Convention on the Laws and Customs of War on Land and its Annex [3], Art. 8(2)(a)(iv) of the Rome Statute, the specified actions of the occupying power of the Russian Federation in the Autonomous Republic of Crimea can be qualified as war crimes.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гданова Д.Р. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ АР КРИМ. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 26 листопада 2020 р. Одеса : ОДУВС, 2021. С.8-9.