Доцільність запровадження в Україні інституту податкового ОМБУДСМЕНА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена дослідженню питання доцільності введення в Україні інституту податкового омбудсмена. Автори підкреслюють необхідність вирішення проблеми захисту прав платників податків, яка існує сьогодн в державі. У статті обґрунтовується доцільність створення спеціалізованого інституту захисту прав платників податків і наводяться загальні вимоги, які, на думку авторів, слід врахувати при запровадженні такого інституту.
Опис
Ключові слова
інститут омбудсмена, спеціалізований омбудсмен, податковий омбудсмен, платник податків, система оподаткування, уповноважений з прав платників податків., институт омбудсмена, специализированный омбудсмен, налоговый омбудсмен, налогоплательщик, система налогообложения, уполномоченный по правам налогоплательщиков., institute of tax ombudsman, specialized ombudsman, tax ombudsman, the tax payer, the tax system, commissioner for tax payers.
Бібліографічний опис
Журавель А.В. Доцільність запровадження в Україні інституту податкового ОМБУДСМЕНА / А.В. Журавель, Г.І. Геба // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 1. - С. 52 - 54.