Окремі питання нормативно-правового регулювання оперативного супроводження кримінального провадження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті розглядаються питання нормативно-правового регулювання оперативного супроводження кримінального провадження, сутності та змісту оперативного супроводження кримінального провадження у теорії та чинному законодавстві. Ґрунтовно аналізується законодавча основа здійснення оперативного супроводження кримінального провадження, з'ясовується його змістовне навантаження. Запропоновано внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України в частині визначення у повному обсязі функціонального призначення діяльності оперативних підрозділів у кримінальному процесі.The article considers the issues of normative-legal regulation of operative support of criminal proceedings, essence and content of operative support of criminal proceedings in theory and current legislation. The legislative basis for the operational support of criminal proceedings is thoroughly analyzed, and its content is clarified. It is proposed to amend the Criminal Procedure Code of Ukraine in terms of defining the full functional purpose of the activities of operational units in the criminal process.
Опис
Ключові слова
оперативне супроводження, кримініальне провадження, слідчий, оперативний підрозділ, слідча дія., operational support, criminal proceedings, investigative, operational unit, investigative action.
Бібліографічний опис
Хаматов Д.О. Окремі питання нормативно-правового регулювання оперативного супроводження кримінального провадження // Південноукраїнський правничий часопис. 2016. № 3 - 4. С. 28 - 31.