Службова підготовка як система заходів, спрямованих на удосконалення знань, умінь та навичок працівників Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У цьому збірнику представлені дослідження науково-педагогічних працівників, практичних працівників правоохоронних органів,, ад’юнкти, слухачі, студенти, курсанти. Всіх їх об’єднує спільне бажання –удосконалення знань, умінь та навичокв підрозділах Національної поліції України, сприяння становленню особистості професіонала, здатного доефективної діяльності в складних, напружених та екстремальних умовах. Сподіваємось, що обмін думками буде плідним і сприятиме удосконаленню підготовки поліцейських, досягнення високого рівня професіоналізму у всіх сферах практичної діяльності. This collection presents research by research and teaching staff, law enforcement practitioners, associate professors, students, cadets. All of them are united by a common desire - to improve the knowledge, skills and abilities of the National Police of Ukraine, to promote the development of the personality of a professional capable of effective work in difficult, stressful and extreme conditions. We hope that the exchange of views will be fruitful and will help improve the training of police officers, achieve a high level of professionalism in all areas of practice.
Опис
Ключові слова
публічний порядок, захист прав, професійні знання поліцейських, фізична підготовка курсантів, протидія терористим проявам, боротьба, професійні перемовники, спеціальна операція, психологічна готовність, тактична медицина, вогнева підготовка, public order, protection of rights, professional knowledge of police officers, physical training of cadets, counteraction to terrorist acts, struggle, professional negotiators, special operation, psychological readiness, tactical medicine, fire training
Бібліографічний опис
Службова підготовка як система заходів, спрямованих на удосконалення знань, умінь та навичок працівників Національної поліції України: матеріали круглого столу, (м.Одеса, 02 жовтня 2018р.). –Одеса: ОДУВС, 2018. –207с.